Cookie Consent

Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten werken. 

Meer weten over cookies en hoe we met je privacy omgaan?

Privacystatement

Deze website is een uitgave van de provincie Noord-Brabant, team Brabant Branding en heeft als doel een positief beeld van Brabant te verstevigen en te onderbouwen.

Je rechten

Vanuit de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van deze website als het gaat om de verwerking van uw gegevens. 

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die deze website van je verwerkt.
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie of aanvulling van je gegevens.
  • Je hebt het recht de website van Skyline Brabant te verzoeken je gegevens te verwijderen indien de Skyline Brabant website geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht de Skyline Brabant website te verzoeken je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan je over te dragen.
  • Je hebt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij de Brabant Branding website een verzoek indienen. Brabant Branding behandelt je verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kun je een klacht indienen indien je ontevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

Heb je een klacht over de wijze waarop Brabant Branding omgaat met de afhandeling van je verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring provincie Noord-Brabant

Lees hier meer over de Privacyverklaring van provincie Noord-Brabant.